Åbro Bryggeri AB

2008

  • Ny mottagningslinje för Vin.

2009

  • Ny mixerlinje. Utfört 2009-2010.

2011

  • Omläggning/inkoppling ny tappmaskin.