Medipharm AB

2002

  • Förstudie, slutprojektering & förfrågningshandlingar av aseptisk fermenteringslinje i Kågeröd.
  • Genomförande av ny process för fermenteringslinje i Kågeröd. Utfört 2002-2003.

2003

  • Kompletterande processer för fermenteringslinje 1 & 2 i Kågeröd.

2005

  • Ny funktion för fermenteringen med aseptisk temperering via extern vvx.