Mondelez Sverige AB

2011

 • Bulkmottagning av chokladmassa (Melke-massa) i A-fabriken.
 • Projektering och genomförande av nytt rörsystem för Jensen 1 efter beslut om nya gjutare & mixer för linjen.
 • Genomförande av självrensande filter för egenproducerade chokladmassor i A-fabriken.
 • Genomförande av karantänhantering av chokladmassor som levereras från A-fabriken.

2012

 • Projektering och tillverkning av mobil enhet för omsmältning och returpumpning av återgångsvara vid tillverkning av chokladpraliner.
 • Processer inkl. mobila enheter för återgångsvara från ”Frost-Bite”- & ”Nobless”-linjerna.
 • Projektering och montage av diskinstallation för container.
 • Funktionsförbättrande ombyggnad av mixer.

2013

 • Anslutning av värmepump och värmeväxlare med kringutrustning mot kylcentralen.
 • Diverse funktionsförbättrande ändringar på Daimlinjerna.

2014

 • Process för mörk massa till ”Nobless”-linjen.
 • Media-process för kylning av ban- & transportsystem för nya packmaskiner för ”Daim”.