Norrmejerier AB

1990

 • Komplett process för uppsamling & neutralisering av Umeå-mejeriets spillvatten.

1991

 • Emulsionsprocess för framställning av spraytorkad foderprodukt vid Umeå mejeri.

1993

 • Komplett ny CIP-central för Umeå-mejeriets behandlade produktsida, inklusive ny process för ljumvatten & gränsmjölkshantering.

1994

 • Automatisk och receptstyrd direktstandardisering av Umeå-mejeriets yst-mjölk.

1996

 • Ny process för Umeås mjölkmottagning samt ny CIP-central för obehandlad produktsida. Utfört 1995-1996.
 • Process för Umeås Bregott (mottagning & behandling av oljor) samt integrering mot mixerutrustning från APV.
 • Utbyte av PLC i Lycksele samt ny CIP-station för obehandlad produktsida.

1997

 • Process för fördelning och rening av saltlake till Umeås flotationsbassäng.
 • Utbyte av Umeås pastörer för ystmjölksaggregatet.
 • Ny filmjölks- & gräddprocess för Lycksele mejeri.
 • Process för blandning av brukssyra och salt till Umeå-mejeriets smörproduktion.

1999

 • Utbyte av Umeås pastörer för konsumtionsmjölk & vassle, inkl. värmeåtervinningsprocess mellan ystmjölks- & vassleaggregaten. Utfört 1998-1999.
 • Funktionsbeskrivningar, idrifttagning & processmodifieringar vid införandet av nytt styrsystem till Umeås indunstningsavdelning (2 indunstare, 1 spraytorn, 2 tanklag & 1 CIP-central).

2000

 • Utbyte av Lyckseles mjölkpastör, inkl. uppgradering av kringprocesser.
 • Projektledning, inkl. funktionsbeskrivning & idrifttagning för Umeås specialproduktfabrik tillsammans med Tetra Pak Sverige.
 • Projektledning, inkl. idrifttagning för Umeås Tetra Top maskin till specialproduktfabrik. Utfört 2000-2001.

2001

 • Utbyte av Lyckseles avluftare för filmjölk, inkl. uppgradering av kringprocess.
 • Modifiering av bef. APV smörkanon i Umeå med ny PLC samt div. processförbättringar. Utfört 2001-2002.
 • Utredning av processanpassningar för Umeå & Burträsk vid införandet av ny WPC- och rötningsprocess. Utfört 2001-2002.

2003

 • Ombyggnad & anpassning av Umeås DC för behandlad produktsida till kalldesinficering.
 • Ny process för behandlning av Umeås vasslegrädde.
 • Komplett förfrågningsunderlag för filterprocesser i Umeå & Burträsk. Utfört 2003-2004.

2005

 • Komplett vasslebehandlinslinje samt montage av RO från DSS till Burträsk
 • Flyttning och komplettering av egentillverkad diskmaskin för ostställ i Umeå.
 • Utökad kylkapacitet för mjölkmottagningen i Umeå.
 • Ny DC för Nordan-anläggningen i Luleå samt byte PLC & OP-system för hela produktionsprocessen. Utfört 2005-2006.
 • Ny mottagningsprocess i Umeå samt kompletteringar i DC obehandlad produktsida för övergång till en-fas-CIP. Utfört 2005-2006.
 • Komplett WPC-linje i Umeå för egen- & Burträskvassle. Projektet genomföres tillsammans med Mogren, DSS & CPS. Utfört 2005-2006.

2006

 • Mjölkbehandlingen i Burträsk, för VB-osten, kompletterad med ADS-process för ystmjölk samt automatisering av pastörfunktioner för aggregatet.
 • Ny silotank, 100.000 L, till Luleå samt reviderad mottagningsprocess för Kravmjölken.

2008

 • Ny Kärngräddpastör för variabel kapacitet 5.000-10.000 l/h i Umeå.
 • Ny kemhanteringsprocess för hela mejeriet i Umeå.
 • Ny kemhanteringsprocess för hela mejeriet & Nordan-anläggningen i Luleå.
 • Kartering av samtliga mejeriprocesser, samt nyprojektering av processer för K-mjölk i Luleåmejeriet

2009

 • Kartering av samtliga mejeriprocesser inför övergång till nytt UH-system.

2010

 • Ny Gräddtank, 18.000 L, till Luleå samt reviderad process för grädde.

2011

 • Projektering & kalkyler för utökning av produktionen av Västerbottenost i Burträsk.
 • Ny DC & Mottagning för Ysteriet i Burträsk.

2012

 • Ny ställdiskmaskin för Ysteriet i Burträsk.
 • Ny kemprocess i Umeå.
 • Ny kemprocess för Ysteriet i Burträsk.