Affärsidé

Åkab System skall utföra processdesign, projektledning, processmontage och leverans av nyckelfärdiga processutrustningar/anläggningar till livsmedelsindustrin. Genom ett unikt processkunnande, insyn från kunden i all verksamhet och det lilla företagets flexibilitet skall vi ta fram kostnadseffektiva lösningar på kundernas problem.

Verksamhet

Uppdragen varierar från renodlade ingenjörsuppdrag eller montage till leverans av kompletta utrustningar/anläggningar.

Företaget åtar sig små till medelstora uppdrag som fristående leverantör. Vid större leveranser går företaget i regel in som underleverantör.

Åkab har en liten fast anställd personal, för närvarande tolv medarbetare, men har ett stort nätverk av samarbetspartners och leverantörer. Detta för att kunna ta större åtaganden och ge kunden den optimala lösningen.

Historia

1970 Allan Norling anställs som processingenjör hos Alfa Laval i Lund.
1981 Allan och två medarbetare startar företaget LTA i Lund. Man arbetar inom livsmedelsindustrin med planering och uppförande av mejerianläggningar och processlinjer.

1985 Hans Bodin, Kjell-Erik Johansson, Lennart Hagström startar företaget Food Tech AB i Götene. Sonny Gustafsson är vid denna tid anställd montör på Hagströms Montage som införlivas i det nybildade Food Tech.

1991 Allan säljer sin andel i LTA och ägnar sig åt att bygga upp och driva sin gård i Åkarpsmölla under firmanamnet ÅKAB Agroprodukter AB. Emellertid börjar hans gamla kunder mer och mer anlita honom, vilker resulterar i att han så småningom lägger ner jordbruksverksamheten och ombildar sitt företag till ÅKAB System AB. Det nystartade företaget är verksamt inom livsmedelsindustrin över hela Sverige.


1998 Hans Bodin väljer att lämna Food Tech för att börja arbeta på Åkab System tillsammans med Allan Norling.
2000 Allan Norling går bort och Åkab System köps upp av Food Tech.
2002 På Food Tech väljer Hans Bodin & Sonny Gustafsson att tillsammans med Åkab Systems förre ekonomiansvarige, Margret Larsén, köpa loss företaget för att återigen bedriva verksamhet i Åkabs namn.

2011 Margret slutar på Åkab System och företaget ägs & drivs nu av Sonny & Hans.