Rotemica AB

2004

  • Projektering & uppbyggnad av diskprocess för NC-Meals anläggning i Södertälje.