Arla Foods AB

1984

 • Nya produktionslinjer i Götene för framställning av proteinkoncentrat ur kärnmjölk.

1986

 • Ny process & automation för silos i mjölkmottagningen Örebro.

1991

 • Kompletterande processer i Kalmar runt MKT-indunstare samt för tanklagerkoncentrat & kärnmjölk.
 • Kompletterande processer i Kalmar för spraytornsbuffertprocessen.

1996

 • Komplett ny CIP-central för Kalmar-mejeriets behandlade produktsida.

1997

 • Kompletterande processer i Kalmar för saltlakesystemet, inkl. kiselgurfilter.

1998

 • Automatisk och receptstyrd direktstandardisering för behandlingsaggregaten i Örebro.

1999

 • Ny mottagningslinje för kravmjölk i Kalmar.

2000

 • Utredning, projektering & förfrågningshandlingar för ny produktkondensatprocess med energiåtervinning för Kalmar-mejeriet.

2001

 • Kompletteringar i Bactotherm-processen.
 • Ny råvassle- & foderprocess i Kalmar.

2002

 • Utredning, projektering & förfrågningshandlingar för ny vasslehantering & WPC-process, inkl. värmeåtervinning mellan vassleprocesser & ystmjölksprocess, för Kalmar-mejeriet.
 • Ombyggnad av mjölkmottagning i Kalmar med fem separata mottagningskylare.
 • Kompletterande processfunktioner för Kalmars CIP-centraler (DC1 & DC2).

2003

 • DC behandlad produktsida (DC1) i Kalmar kompletterad med ny CIP-tank för produktkondensat samt tillhörande kompletteringar i ventilväxlar, inkl. ny CIP-process för levererande produktkondensatprocesser.
 • Förstudie, slutprojektering & förfrågningshandlingar till utökning av produktionskapaciteten i Skövde (Keso-produktion).

2004

 • Genomförande av utökning produktionskapacitet i Skövde (Keso-produktion).
 • Ny process för spritning av ost i Kalmar med PLC-kontrollerad etanoldosering och anpassning till nya ATEX-normer för explosionsklassad utrustning.
 • Löpande och fasta uppdrag för Kalmar under ombyggnation och anpassning av ysteriet för ny utrustning från APV.
 • Förstudie, projektering & förfrågningshandlingar till ny DC för behandlad produktsida i Skövde.
 • Komplettering av saltlakeprocess i Kalmar.

2005

 • Omdisponering av silotanklager i Kalmar.
 • Förstudie & projektering till ny saltlakeprocess för Kalmar.
 • Förstudie & projektering till ny RO-process för Visby.

2006

 • VV-process för vaxsmältning i Kalmar.

2008

 • Projektering spritprocess för ostbehandling i Kalmar.
 • Projektering DC behandlad & obehandlad produktsida i Skövde.

2009

 • Delprojektering & genomförande av pilotplant-anläggning för keso & dressing i Skövde.

2010

 • Projektering och utbyte av Gräddpastör.
 • Projektering och genomförande av energiåtervinningsprocess mellan y-mjölk & vassleaggregat med varm- & kall-buffertsilotankar, då direktöverföring inte är möjlig. För Kalmar utfört 2010-2011.

2011

 • Revidering av vaxprocess efter beslut om automation med robot-vaxning, för Kalmar.

2013

 • Ny vasslereningsprocess i Kalmar med centrifugalrenare i stället för roterande siktar. Ny effektivare lösning för nedkylning av Kesomassa efter avslutad ystning i Skövde. Energioptimering av apparatsalen i Kallhäll.

2015

 • Ny kemhanteringsprocess för IBC-behållare. Flytt av processinstallationer för Keso tillverkning från Skövde till Falkenberg.