Tjänster

Vi projekterar, modiferar och levererar era lismedelsprocesser för

 • K-mjölk och kulturprodukter
 • Matfett
 • Ysteri och färskost
 • Drycker, juicer, vatten
 • Ölbryggning
 • Soppor, krämer, sylt
 • Indunstning och torkning
 • UHT med infusionsteknik
 • Aseptiska processer (filtrering, fermentering etc.)
 • CIP-anläggningar
 • Spillvattenprocesser
 • Energiåtervinning

Vi utför konsultuppdrag ….

 • Tekniska utredningar
 • Processkarteringar med framtagande av ritningar & objektlistor
 • Underlag för CE-märkning såsom riskbedömningar & åtgärdsplaner
 • SLV-intyg

Tillsammans med våra automationspartner
kan vi erbjuda

 • El-projektering, styrning och installation.
 • Kompletta processentreprenader med totalansvar.

Genom egen verkstad och kvalificerade process-montörer kan vi

 • Säkra kvalitet och funktion hos slutkund.
 • Reducera totalkostnaden genom prefabricering.