Välkommen till oss på

Åkab System AB

Åkab System är ett företag som arbetar med processdesign, projektledning, prefabricering samt processmontage och leverans av nyckelfärdiga processutrustningar/anläggningar till i huvudsak livsmedelsindustrin. Företaget åtar sig små till medelstora uppdrag som fristående leverantör. Vid större leveranser går företaget i regel in som underleverantör.

 

Åkab har en liten fast anställd personal, men har ett stort nätverk av samarbetspartners och leverantörer. Detta för att kunna ta större åtaganden och ge kunden den bästa tekniska & ekonomiska lösningen.

Vi har valt ut högkvalitativa

produktsystem som vi

arbetar med.

 • K-mjölk och kulturprodukter
 • Matfett
 • Ysteri och färskost
 • Drycker, juicer, vatten
 • Ölbryggning
 • Soppor, krämer, sylt
 • Indunstning och torkning
 • UHT med infusionsteknik
 • Aseptiska processer (filtrering, fermentering etc.)
 • CIP-anläggningar
 • Spillvattenprocesser
 • Energiåtervinning
 • Tekniska utredningar
 • Processkarteringar med framtagande av ritningar & objektlistor
 • Underlag för CE-märkning såsom riskbedömningar & åtgärdsplaner
 • SLV-intyg
 • El-projektering, styrning och installation, via våra samarbetspartner
 • Kompletta processentreprenader med totalansvar.
 • Säkra kvalitet och funktion hos slutkund.
 • Reducera totalkostnaden genom prefabricering.
 • Montörerna har de behörigheter och utbildningar som krävs för arbetet på plats hos kund.

Några av våra kunder