Om Åkab

Affärsidé

Åkab System skall utföra processdesign, projektledning, processmontage och leverans av prefabricerade enheter eller nyckelfärdiga processutrustningar/anläggningar för i huvudsak livsmedelsindustrin. Genom ett unikt processkunnande, insyn från kunden sida i all verksamhet och det lilla företagets flexibilitet skall vi ta fram kostnadseffektiva lösningar på kundernas problem.

Verksamhet

Uppdragen varierar från renodlade ingenjörsuppdrag eller från montage till leverans av kompletta utrustningar-unitar/anläggningar.

Vi åtar oss små till medelstora uppdrag som fristående leverantör. Vid större leveranser går vi i regel in som underleverantör.

Åkab har en liten fast skara anställd personal men har ett stort nätverk av samarbetspartners och leverantörer. Detta för att kunna ta större åtaganden och ge kunden den bästa tekniska & ekonomiska lösningen.

Historia

  • 1970 – Allan Norling anställs som processingenjör hos Alfa-Laval i Lund.
  • 1981 – Allan och två medarbetare startar företaget LTA i Lund. Man arbetar inom livsmedelsindustrin med planering och uppförande av mejerianläggningar med och processlinjer
  • 1985 – Hans Bodin, Kjell-Erik Johansson, Lennart Hagström startar företaget Food Tech AB i Götene. Sonny Gustavsson är vid denna tid anställd montör på Hagströms Montage som införlivas i det nybildade Food Tech.
  • 1991 – Allan säljer sin andel i LTA och ägnar sig åt att bygga upp och driva sin gård i Åkarps mölla under firmanamnet ÅKAB Agroprodukter AB. Emellertid börjar hans gamla kunder mer och mer anlita honom, vilket resulterar i att han så småningom lägger ner jordbruksverksamheten och ombildar sitt företag till ÅKAB System AB. Det nystartade företaget är verksamt inom livsmedels-industrin över hela Sverige.
  • 1998 – Hans Bodin väljer att lämna Food Tech för att börja arbeta på Åkab System tillsammans med Allan Norling.
  • 2000 – Allan Norling går bort och Åkab System köps upp av Food Tech.
  • 2002 – På Food Tech väljer Hans Bodin & Sonny Gustafsson att tillsammans med Åkab Systems förre ekonomiansvarige, Margret Larsén, köpa loss företaget för att återigen bedriva verksamhet i Åkabs namn.
  • 2020 – I dag och väldigt många projekt senare så ägs företaget av Sonny & Hans som är fullt aktiva i företaget.