Välkommen till Åkab System AB

Åkab System är ett företag som arbetar med processdesign, projektledning, processmontage och leverans av nyckelfärdiga processutrustningar/anläggningar till livsmedels‐ och läkemedelsindustri. Uppdragen varierar från renodlade ingenjörsuppdrag eller enbart montage, till leverans av kompletta utrustningar/anläggningar.

Vi åtar oss små till medelstora uppdrag som fristående leverantör. Vid större leveranser går vi i regel in som underleverantör.

Med vår långa erfarenhet samt ett stort nätverk av samarbetspartners och leverantörer kan vi säkerställa hög kvalitet på det vi levererar samt erbjuda kunden den optimala lösningen.

Aktuella uppdrag

Arla Foods AB

 • Ny vasslereningsprocess i Kalmar med centrifugalrenare i stället för roterande siktar.
 • Ny kemhanteringsprocess för IBC-behållare.
 • Byte av uttjänt DB31 125m3 silo.
 • Avveckling av Skövde mejeriet.

Gunnar Dafgårds AB

 • Montage av processinstallation för surdeg i nya bageriet.

Kraft Sverige AB

 • Bulkmottagning av chokladmassa (Melke-massa) i A-fabriken.
 • Projektering och genomförande av nytt rörsystem för Jensen 1 efter beslut om nya gjutare & mixer för linjen.
 • Genomförande av självrensande filter för egenproducerade chokladmassor i A-fabriken.
 • Genomförande av karantänhantering av chokladmassor som levereras från A-fabriken.

Kopparbergs Bryggeri AB

 • Kartering & förstudie av fabrikens kylanläggning.
 • Projektering och montage för ökad verkningsgrad på anläggningens pastörer.
 • Projektering och montage av nytt brygghus inkl. 10m3 mäskpanna & 20m3 vörtpanna för Zeunerts Bryggeri i Sollefteå.
 • Projektering vid ombyggnad av mixerprocess med hantering av brandfarlig vara.


Norrmejerier AB

 • Projektering & kalkyler för utökning av produktionen av Västerbottenost i Burträsk.

Åbro Bryggeri AB

 • Löpande utredningar & karteringar.
 • Omläggning/inkoppling ny tappmaskin.

Milko mejerier AB

 • Projektering och genomförande av nytt rör- & ventilsystem för produktsilotankar i Grådö.
 • Projektering och genomförande av nytt rör- & ventilsystem för helmjölkssilotankar i Grådö.
 • Projektering och genomförande av ny & reviderad process för mjölkbehandlingen i Grådö.
 • Projektering och genomförande av ny process för filmjölk (4*16.000 L + 1*15.000 L) i Grådö.
 • Genomförande av flyttning & återinstallation av silotankar från Karlstad till Grådö
 • Löpande utredningar & karteringar för k-mjölk- & yoghurt-processer samt förpackningslinjer för Grådö mejeri.

Grådö Mejeri

 • Montage av förpackningsmaskiner i Grådö.