Åbro Bryggeri AB.

  • Ny mottagningslinje för Vin. Utfört 2008.
  • Ny mixerlinje. Utfört 2009-2010.
  • Omläggning/inkoppling ny tappmaskin. Utfört 2011

Kontakta oss