Arla Foods AB.

 • Nya produktionslinjer i Götene för framställning av proteinkoncentrat ur kärnmjölk. Utfört 1984.
 • Ny process & automation för silos i mjölkmottagningen Örebro. Utfört 1986.
 • Kompletterande processer i Kalmar runt MKT-indunstare samt för tanklager koncentrat & kärnmjölk. Utfört 1991.
 • Kompletterande processer i Kalmar för spraytornsbuffert-processen. Utfört 1991.
 • Komplett ny CIP-central för Kalmar-mejeriets behandlade produktsida. Utfört 1996-1997.
 • Kompletterande processer i Kalmar för saltlakesystemet, inkl kiselgurfilter. Utfört 1997.
 • Automatisk och receptstyrd direktstandardisering för behandlingsaggregaten i Örebro. Utfört 1998.
 • Ny mottagningslinje för kravmjölk i Kalmar. Utfört 1999.
 • Utredning, projektering & förfrågningshandlingar för ny produktkondensatprocess med energiåtervinning för Kalmar-mejeriet. Utfört 1999-2000.
 • Kompletteringar i Bactotherm-processen. Utfört 2001.
 • Ny råvassle- & foderprocess i Kalmar. Utfört 2001.
 • Utredning, projektering & förfrågningshandlingar för ny vasslehantering & WPC-process, inkl. värmeåtervinning mellan vassleprocesser & ystmjölksprocess, för Kalmar-mejeriet. Utfört 2002.
 • Ombyggnad av mjölkmottagning i Kalmar med fem separata mottagningskylare. Utfört 2002.
 • Kompletterande processfunktioner för Kalmars CIP-centraler (DC1 &DC2). Utfört 2002.
 • DC behandlad produktsida (DC1) i Kalmar kompletterad med ny CIP-tank för produktkondensat samt tillhörande kompletteringar i ventil-växlar, inkl. ny CIP-process för levererande produktkondensatprocesser. Utfört 2003.
 • Förstudie, slutprojektering & förfrågningshandlingar till utökning av produktionskapaciteten i Skövde (Keso-produktion). Utfört 2003.
 • Genomförande av utökning produktionskapacitet i Skövde (Keso-produktion). Utfört 2003-2004.
 • Ny process för spritning av ost i Kalmar med PLC-kontrollerad etanol-doserings och anpassning till nya ATEX-normer för explosionsklassad utrustning. Utfört 2004.
 • Löpande och fasta uppdrag för Kalmar under ombyggnation och anpassning av ysteriet för ny utrustning från APV. Utfört 2004.
 • Förstudie, projektering & förfrågningshandlingar till ny DC för behandlad produktsida i Skövde.Utfört 2004.
 • Komplettering av saltlakeprocess i Kalmar. Utfört 2004.
 • Omdisponering av silotanklager i Kalmar. Utfört 2005.
 • Förstudie & projektering till ny saltlakeprocess för Kalmar. Utfört 2005.
 • Förstudie & projektering till ny RO-process för Visby. Utfört 2005.
 • VV-process för vaxsmältning i Kalmar. Utfört 2006
 • Projektering spritprocess för ostbehandling i Kalmar. Utfört 2008
 • Projektering DC behandlad & obehandlad produktsida i Skövde. Utfört 2008
 • Delprojektering & genomförande av pilot-plant anläggning för keso & dressing i Skövde. Utfört 2009.
 • Projektering & genomförande av nya mottagningskylare i Skövde. Utfört 2009
 • Projektering och utbyte av Gräddpastör. Kalmar utfört 2010
 • Projektering och genomförande av energiåtervinningsprocess mellan y-mjölk & vassleaggregat med varm- & kall-buffertsilotankar, då direktöverföring inte är möjlig. För Kalmar utfört 2010-2011.
 • Revidering av vaxprocess efter beslut om automation med robot-vaxning, för Kalmar, utfört 2011.
 • Projektering & genomförande av ny kylprocess för all Keso-massa i Skövde. Utfört 2013-2014.
 • Utredning & energioptimering av apparatsalen i Kallhäll. Utfört 2014.
 • Projektering & genomförande av ny process för vasslerening i Kalmar där centrifugalrenare för ostslamavskiljning ersatt äldre process med Russel-siktar. Utfört i 2013-2014.
 • Projektering & genomförande av ny process för allt flytande kem. med hantering i IBC. Utfört i Kalmar 2014-2015.
 • Projektering & genomförande av ny process för att stabilisera mjölkbehandlingen i samverkan med återvinning av vasslevärmet. Utfört i Boxholm 2015.
 • Projektering & genomförande av ny process för att energi-optimera Kalmar-anläggningen i samverkan med Siemens AB. Utfört 2015-2016.
 • Projektering & genomförande av ny process för automatisk direktstandardisering av ystmjölken samt utfasning av TPs ADS-system i samverkan med ÅF. Utfört i Kalmar 2016-2018.
 • Projektering & genomförande av process för tryckhållning av mottagande mjölk i mejeriets fem mottagningslinjer för helmjölk i samverkan med ÅF. Utfört i Kalmar 2017-2018.
 • Projektering & genomförande av process för dosering av saltsyra för pH-justering av feed-flöde till RO-filter i samverkan med ÅF & Prominent. Utfört i Kalmar 2017-2020.
 • Projektering & genomförande för utbyte av kondensatuppsamlingsprocess och åter-pumpning till MAVA-tank i samverkan med ÅF. Utfört i Kalmar 2019-2020.

Kontakta oss