GB Glace AB.

  • Projektering av CIP-station, mix-, gränsmix- & doppmasseprocesser, inkl revideringar av P&ID-dokumentation. Utfört 1992-1993.

Kontakta oss