Klepp Næringsmiddel AS.

  • Komplett L&L-process för den Norska marknaden. Utfört 1991.
  • Process för utökad syrningskapacitet. Utfört 1992-1993.

Kontakta oss