Kopparbergs Bryggerier AB

  • Processkarteringar & dokumentation i Kopparberg. Start 2012 – 2018.
  • Analys av köldbärarsystemet (sprit) i Kopparberg. Utfört 2013-2015.
  • Uppgraderingar av in-line-pastörer i Kopparberg. Utfört 2014.
  • Nya Brygghuspannor med kring-process i Sollefteå. Utfört 2014-2015.
  • Förstudie, projektering & genomförande av brandfarlig vara till mixer-processer. Utfört 2014-2016.
  • Kompletterande process för flytande sockerlag. Utfört 2015.
  • Förstudie & projektering av process för aromhantering i bulk. Utfört 2015-2016.
  • Förstudie, projektering och genomförande av process för Jäsning av Cider/Öl i D-källaren. Utfört 2016-2017.
  • Projektering och genomförande av in-line analys av ciderprodukt avseende CO2/brix/temp. & alkoholhalt med instrument från Anton Paar. Utfört 2017.
  • Installation & kring-process för nytt crossflow-filter för Ciderbas. Utfört 2017.

Kontakta oss