Liquid Consulting, USA.

  • Prefab montage och utveckling av svetsteknik för aseptiska livsmedelsprocesser tillverkade i Sanford Florida för världsmarknaden. Startat 2019 (pågående).

Kontakta oss