Medipharm AB.

  • Förstudie, slutprojektering & förfrågningshandlingar av aseptisk fermenteringslinje i Kågeröd. Utfört 2002.
  • Genomförande av ny process för fermenteringslinje i Kågeröd. Utfört 2002-2003.
  • Kompletterande processer för fermenteringslinje 1 & 2 i Kågeröd. Utfört 2003.
  • Ny funktion för fermenteringen med aseptisk temperering via extern vvx. Utfört 2005

Kontakta oss