Milko mejerier AB (senare Arla och Grådö Mejeri AB).

 • Komplett ny CIP-central för Bollnäs-mejeriets behandlade produktsida, inklusive ny process för gränsmjölkshantering. Utfört 1997.
 • Komplett ny HVC-process för hela apparatsalen i Bollnäs inkl. modifieringar av resp. pastör för cirkulerande hetvatten. Utfört 1997.
 • Komplett process för saltupplösning till smörproduktionen i Bollnäs. Utfört 1997.
 • Komplett ny UHT-process med två växelvis arbetande infusions-kärl och gemensam flashkylare. Installerad i smältostfabriken Östersund och med gemensam utveckling av produktspridaren i infusions-kammaren. Utfört 1998-1999.
  Kompletterande processer för anpassning av Bollnäs mejeri till nytt ysteri lev. av APV. Utfört 2000- 2001, inkl. WPC-process från Lactoprot & DSS.
 • Utredning för nytt Ysteri inkl. Vasslehantering för Östersund i samverkan med Tetra Pak, utfört 2002.
 • Komplett CIP-central för obehandlad produktsida (flyttad från Ö-vik till Bollnäs). Utfört 2001.
 • Kompletterande processer i apparatsalen Bollnäs (vasslegrädde, RO-polisher & ystmj.aggregat). Utfört 2003-2004.
 • Ny mottagningssilo för helmjölk i Bollnäs. Utfört 2005.
 • Ny mottagningslinje för vassleprodukter (RO/UF-filtrerat) i Bollnäs. Utfört 2006
 • Reviderad process för torktornet i Bollnäs. Utfört 2007.
 • Projektering & leverans för ny aseptikväxel mellan steriltankar & aseptiska/ESL-anpassade förpacknings-maskiner. Grådö utfört 2009.
 • Projektering & leverans för kompletterad & ny vassleprocess, som flyttas från Bollnäs till Östersund. Utfört 2009-2010.
 • Projektering och genomförande av nytt rör- & ventilsystem för produktsilotankar Grådö, utfört 2010- 2011.
 • Projektering och genomförande av nytt rör- & ventilsystem för helmjölkssilotankar Grådö, utfört 2010-2011.
 • Projektering och genomförande av ny & reviderad process för mjölkbehandlingen Grådö, utfört 2010- 2011.
 • Projektering och genomförande av ny process för filmjölk (4*16.000 L + 1*15.000 L). Grådö utfört 2011.
 • Genomförande av flyttning & återinstallation av silotankar från Karlstad till Grådö. Utfört 2011.
 • Genomförande av nya processer för Grådö Mejeri AB efter separationen från Arla. Utfört 2011-2016.

Kontakta oss