Mondelez AB (f.d. Marabou AB & f.d. Kraft Sverige AB)

 • Automatisering av Daim-produktionen i Sundbyberg från råvara, kokeri, rostning, formning, överdrag & kylning till förpackningsmaskiner. I projektet ingick även en enkel CIP-station. Utfört1989-1990.
 • Delprocess till kola linje i Malmö som omfattade råvaruförsörjningen till ett Ter Braak kokeri (kola-kokare & slurrybuffert, mjölkpulver, glykos, lobra, socker) inkl.enkel CIP-funktion. Utfört 1990-1991.
 • Projektering av Marabous fabrik i Hasselt Belgien, “Europa Daim”, omfattande 5 kompletta Daim-linjer med råvaruprocesser för kondensmjölk, choklad, mandel, smör, margarin och socker samt komplett diskcentral för hela anläggningen. Utfört 1990-1991.
 • Framtagning av förfrågningsunderlag process till Marabou för Hasselt-fabriken. Utfört 1992.
 • Leverans av choklad- & Daim-process samt ingenjörsassistans till Belgienprojektet. Projektet pågick 1992 till feb. 93 då Kraft General Foods/Jacobs Suchard tog över Freia Marabou. Den nya företagsgruppen beslöt då att stoppa fabriken i Hasselt och bygga en ny fabrik i Sverige istället.
 • Reviderad process för D-fabriken i Upplands Väsby som slutligen omfattade 3 kompletta Daim-linjer. Utfört 1993-1995.
 • Reviderad kondensmjölkprocess i Sundbyberg. Utfört 1993.
 • Daim-kokeri Sundbyberg. Utfört 1993.
 • Utredning, projektering och förfrågningsunderlag för E-fabriken Upplands Väsby som omfattade ny mottagningsstation för kondensmjölk, kompletteringar i diskcentral, flyttning av tre linjer från Sundbyberg samt nödvändiga kompletteringar för A-fabrikens råvaruhantering. Utfört 1993.
 • Reviderad råvaruterminal i A-fabrik samt all process i E-fabriken. Utfört 1996
 • Utredning av Daimprocess. Utfört 2004.
 • Modifiering & rep. av Daimkokare från Siersema. Utfört 2004.
 • Mottagningsstation för flytande margarin. Utfört 2006.
 • Utredning för flyttning av Daimprocess. Utfört 2008.
 • Mottagningsstation för flytande smörolja. Utfört 2008.
 • Modifiering & rep. av Daimkokare från Siersema, steg 2. Utfört 2009.
 • Projektering, modifiering & tilläggsprocesser för gjutarlinje Jensen 6. Utfört 2009-2010.
 • Bulkmottagning av chokladmassa (Melke-massa) i A-fabriken. Utfört 2011
 • Projektering och genomförande av nytt rörsystem för Jensen 1 i A-fabriken efter beslut om nya gjutare & mixer för linjen. Utfört 2012-2013.
 • Genomförande av självrensande filter för egenproducerade chokladmassor i A-fabriken, utfört 2013.
 • Genomförande av karantänhantering och utlastning av chokladmassor som levereras från A-fabriken, utfört 2014.
 • Process för mörk massa till ”Nobless”-linjen. Utfört 2014.
 • Media-process för kylning av ban- & transportsystem för nya packmaskiner för ”Daim”. Utfört 2014
 • Projektering och genomförande av ny process för rework för Jensen 6 i Oslo-fabriken (f.d. Freia) Utfört 2015-2016.
 • Revidering av tempereringsprocess för choklad till Daim-produktionen i D-fabriken. Utfört 2016
 • Projektering och genomförande av in-line filtrering av mottagning och utleverans av chokladmassor. Utfört 2019-2020.
 • Mekaniska förbättringar för kvalitetssäkring av all produktion (dead-leg-projektet). Utfört 2020– (pågående).

Kontakta oss