Norrmejerier AB

 • Komplett process för uppsamling & neutralisering av Umeå-mejeriets spillvatten. Utfört 1990.
 • Emulsionsprocess för framställning av spraytorkad foderprodukt vid Umeå mejeri. Utfört 1991.
 • Komplett ny CIP-central för Umeå-mejeriets behandlade produktsida, inklusive ny process för ljumvatten & gränsmjölkshantering. Utfört 1993.
 • Automatisk och receptstyrd direktstandardisering av Umeå-mejeriets yst-mjölk. Utfört 1994.
 • Process för Umeås Bregott (mottagning & behandling av oljor) samt integrering mot mixerutrustning från APV. Utfört 1996.
 • Ny process för Umeås mjölkmottagning samt ny CIP-central för obehandlad produktsida. Utfört 1995-1996.
 • Utbyte av PLC i Lycksele samt ny CIP-station för obehandlad produktsida. Utfört 1996.
 • Process för fördelning och rening av saltlake till Umeås flotationsbassäng. Utfört 1997.
 • Utbyte av Umeås pastörer för ystmjölksaggregatet. Utfört 1997.
 • Ny filmjölks- & gräddprocess för Lycksele mejeri. Utfört 1997.
 • Utbyte av Umeås pastörer för konsumtionsmjölk & vassle, inkl. värmeåtervinningsprocess mellan ystmjölks- & vassleaggregaten. Utfört 1998-1999.
 • Process för blandning av brukssyra och salt till Umeå-mejeriets smörproduktion. Utfört 1997.
 • Funktionsbeskrivningar, idrifttagning & processmodifieringar vid införandet av nytt styrsystem till Umeås indunstningsavdelning (2 indunstare, 1 spraytorn, 2 tanklag & 1 CIP-central). Utfört 1999.
 • Utbyte av Lyckseles mjölkpastör, inkl. uppgradering av kringprocesser. Utfört 2000.
 • Projektledning, inkl funktionsbeskrivning & idrifttagning för Umeås specialproduktfabrik tillsammans med Tetra Pak Sverige. Utfört 2000.
 • Projektledning, inkl idrifttagning för Umeås Tetra Top maskin till specialproduktfabrik. Utfört 2000- 2001.
 • Utbyte av Lyckseles avluftare för filmjölk, inkl. uppgradering av kringprocess. Utfört 2001.
 • Modifiering av bef. APV smörkanon i Umeå med ny PLC samt div. processförbättringar. Utfört 2001- 2002.
 • Utredning av processanpassningar för Umeå & Burträsk vid införandet av ny WPC- och rötnings-process. Utfört 2001-2002.
 • Ombyggnad & anpassning av Umeås DC för behandlad produktsida till kall-desinficering. Utfört 2003.
 • Ny process för behandling av Umeås vasslegrädde. Utfört 2003.
 • Komplett förfrågningsunderlag för filterprocesser i Umeå & Burträsk. Utfört 2003-2004.
 • Komplett vasslebehandlingslinje samt montage av RO från DSS till Burträsk. Utfört 2005.
 • Flyttning och komplettering av egentillverkad diskmaskin för ostställ i Umeå. Utfört 2005.
 • Utökad kylkapacitet för mjölkmottagningen i Umeå. Utfört 2005.
 • Ny DC för Nordan-anläggningen i Luleå samt byte PLC & OP-system för hela produktionsprocessen. Utfört 2005-2006
 • Mjölkbehandlingen i Burträsk, för VB-osten, kompletterad med ADS-process för ystmjölk samt automatisering av pastörfunktioner för aggregatet. Utfört 2006.
 • Ny mottagningsprocess i Umeå samt kompletteringar i DC obehandlad produktsida för övergång till en-fas-CIP. Utfört 2005-2006.
 • Komplett WPC-linje i Umeå för egen- & Burträskvassle. Projektet genomföres tillsammans med Mogren, DSS & CPS. Utfört 2005-2006.
 • Ny silotank, 100.000 L, till Luleå samt reviderad mottagningsprocess för Kravmjölken. Utfört 2006
 • Ny Kärngräddepastör för variabel kapacitet 5.000-10.000 l/h i Umeå. Utfört 2008
 • Ny kemhanteringsprocess för hela mejeriet i Umeå. Utfört 2008
 • Ny kemhanteringsprocess för hela mejeriet & Nordan-anläggningen i Luleå. Utfört 2008
 • Kartering av samtliga mejeriprocesser, samt nyprojektering av processer för K-mjölk i Luleåmejeriet. Utfört 2008.
 • Kartering av samtliga mejeriprocesser inför övergång till nytt UH-system. Utfört 2009
 • Ny Gräddtank, 18.000 L, till Luleå samt reviderad process för grädde. Utfört 2010
 • Strukturutredning för NM, ”Plutoprojektet”. Utfört 2010
 • Projektering & kalkyler för utökning av produktionen av Västerbottenost i Burträsk. Utfört 2011
 • Processentreprenad för Burträsk avseende Mottagning/Diskcentraler med kemikaliehantering/ Presseriavdelning/ Saltlakebehandling/ Diskmaskin för ostställ. Utfört 2011-2013
 • Ny kemhanteringsprocess i Umeå för distribution av Salpetersyra och MIP-AH, inkl. pumpskåp. Utfört 2012
 • Kartering & processuppritning av NM Hedenäset (råvara för bärdrycks prod. i Luleå), Utfört 2012
 • Utredning och anbud av vassleproduktionen i Burträsk-Umeå tillsammans med Tetra Pak & DSS för optimering av RO- & UF-filtreringen för WPC-produktion med ökad mängd råvara. Start 2013—(pågående)
 • Nya interna diskfunktioner för DC-Indunstning i Umeå för att säkerställa renheten i centralens koffert-tankar. Utfört 2015
 • Ny utlastningslinje (4:e) för SPA-avdelningen i Umeå. Utfört 2016
 • Sterilvattensköljningar för pastöriserad & kyld mjölkprodukt i Umeå. Utfört 2016-2017.
 • Utredning för förbättrad IV-kyla i Burträsk via IV-silo med stödkyla kopplat till överkapacitet i nya kylmaskiner. Utfört 2017.
 • Processentreprenad för Umeå avseende byte & uppgradering av silotanklag för helmjölk till dubbel-ställda silotankar på bef. men förstärkta fundament. Utfört 2017-2018
 • Process för utlastning av koncentrat (WPC80 & SMC) inkl. stödkyla. Utfört 2019.
 • Ny process för värmningsfunktion till disklösningar i DC för behandlad produktsida. Utfört 2019.
 • Processprojektering för nytt ysteri för Matlagningsost i Umeå avseende anslutande kring-process samt processmontage. Utfört 2020 (pågående)

Kontakta oss