Rotemica AB.

  • Projektering & uppbyggnad av diskprocess för NC-Meals anläggning i Södertälje. Utfört 2004.

Kontakta oss