Skånemejerier ek.förening

  • Ny ystningstank med kringutrustning & anpassningar för Kristianstadmejeriet. Utfört 2011.

Kontakta oss