Specialsirap AB.

  • Genomförande av ny komplett process för invert-socker & industrilösning, inkl MKT-industare & UHT-behandling av färdig produkt samt CIP-funktion för all process. Utfört 1999-2000.

Kontakta oss