Swepharm AB.

  • Komplett etanolbaserad extraktionsprocess, inkl. luftbehandling. Utfört 1998-1999.
  • Komplett cirkulationsindunstare för etanolåtervinning. Utfört 2001.
  • Ny process för fermentering & rening av proteinfraktion från växtpollen. Utfört 2009-2010.

Kontakta oss