Foodmark AB.

  • Processmontage och kompletterande processutrustning efter flyttning av ett flertal Foodmark anläg-gningar till ny gemensam fabrik i Österhaninge. Utfört 2017-2020 (pågående)

Kontakta oss