Tetra Pak Sverige AB.

  • Ny baktofugprocess med dubbelsterilisator för Arla Foods Stånga. Utfört 2000.
  • Ny process för smaksatta produkter för Arla Foods Örebro. Utfört 2000.
  • Ny process för CIP-central behandlad produktsida för Örebro. Utfört 2000.
  • Projektering av processlösningar för integrering av ny ysteriprocess i Östersund med påverkan för; vasslebehandling, lagring & aggregat, ystmjölksaggregat och BCP-process, standmj.aggregat, gräddaggregat för gemensam behandling från Yst- & Std-aggregaten, nytt tanklager för ystmjölk, förändringar i mesvarufabriken (RO+WPC) samt förändringar i diskcentraler. Utfört 2002.
  • Projektering av processlösningar i Falkenberg för modersyra, BS, ysteri & processvatten. Utfört 2002.
  • Projektering av processlösning i Kalmars för nya mjölk- & vassleprocesser, inkl WPC-produktion. Utfört 2002.

Kontakta oss